За другите са думите, обичните,
за другите са празниците, личните,
за други - хонорарите, медалите,
за други - диамантите, кристалите,
за другите са залезите, изгревите,
за други са прегръдките на ближния,
за други е животът, подреденият,
за другите, за другите, за земните,
а аз... съм от извънтеренните.